Föreläsningar2019-12-01T20:50:10+00:00

Föreläsning

Hur påverkar hållning & känslor din livskvalité?

Prova på

Du kommer att få tips på övningar att göra hemma. Samt få prova på dessa övningarna under kvällen.

Lyssna

En föreläsning om hur Postural Yoga, hållning och hur de känslor du lever i påverkar din livskvalité.

Förbättra din självkänsla, minska värk och stress, förebygg skador och förslitningar med Postural Yoga.

Delta

Du kommer själv att få prova på och få känna efter i din egen kropp.
Och på så sätt få en ökad förståelse om hur din kropp fungerar och hänger ihop.

2019

Östersund: 7/12 kl 16.30-18.00

2020

Östersund: 4/4 kl 16.00-17.30

Kust-turné 2020

Sundsvall Mars

Örnsköldsvik Mars

Stockholm April

Uppsala April

Gävle April

Skellefteå April

Luleå April

Köp biljett

Rebecca Reis

Rebecca föreläser alltid från hjärtat på ett roligt och passionerat sätt. Rebeccas stora passion är att få fler och fler att förstå sig själva, sina tankar, handlingar och de känslor vi lever i. För att på så sätt bli mer förstående mot sig själv och mindre hård och dömande. Rebeccas mål med att föreläsa är att ge dig en aha-upplevelse vad gäller hållning och smärta men även hur känslor och stress påverkar och påverkas av din hållning. Att du, genom föreläsningen, ska få en ny pusselbit till att öka din livskvalitet, såväl emotionellt som fysiskt.

Läs mer om Rebecca Reis