Vem kommer till mig?2018-10-24T21:12:42+00:00

Vem kommer till mig?

”Everything you resist persist”

Teal Swan, Spiritual Teacher

Du, som vill skapa och ta kontrollen över din kropp och ditt liv

Vi lever andras liv 95 % av tiden!

Tänk dig att du är ute och kör bil, du flyter bort i tankar, tiden går och helt plötsligt svänger du in hemma på gården… Du inser plötslig att medan du har varit någon annanstans och inte varit medveten har du kört hela vägen hem genom rondeller och korsningar… Skrämmande nog har och kan autopiloten köra dig hem. På samma sätt kan autopiloten styra dig hela livet utan att du behöver vara närvarande. Vissa människor lever hela sina liv från autopiloten istället från att vara närvarande här och nu.

Autopiloten har inget medvetande, det är bara olika program som du laddat ned från bl.a. familjemedlemmar och samhället fram till 7 års ålder. Det är också återupprepade beteenden som blivit ett invant mönster, något du kan göra utan att vara medveten, såsom att gå. Bara för att du börjar tänka och far iväg i tankarna när du är ute och går så slutar du inte att gå, autopiloten tar över och du fortsätter att gå. Tankar är alltid en referens bakåt eller framåt i tiden, så fort vi tänker kan vi samtidigt inte vara här och nu.

Autopiloten behövs och är bra så länge de program och mönster som finns där gynnar dig och stödjer dina högsta intentioner och önskningar. Problemet är att ca 70 % av programmen är missgynnande, skapar begränsningar och inte alls speglar den du är. Vi blir således våra program.

Faktum är att vi endast lever ca 5% av vår tid här och nu vilket innebär att vi 95 % av vår tid styrs av vårt undermedvetna, autopiloten. Vi lever alltså andras liv 95 % av tiden!

Jag jobbar med att få människor att förstå sig själva, sina tankar, känslor och handlingar.
Att bli mer förstående mot sig själv och mindre hård och dömande. Att känna sig tillräckligt trygg för att kunna vara i nuet så att vi kan agera mer och mer utifrån våra högsta önskningar och intentioner och mindre från våra destruktiva program.

Känslor såsom sorg, skuld, skam och övergivenhet är känslor som vi lärt oss trycka undan och konstant fly från. Denna flykt medför att vi inte längre är här och nu och vårt undermedvetna/autopiloten tar över. Inga känslor är egentligen dåliga/negativa känslor. Problemet blir när vi trycker undan dem och och flyr dem, det är då de fastnar i oss och vi blir våra känslor. Mitt mål är att guida dig till att hitta, känna och släppa taget om dessa känslor som håller dig kvar i det förflutna. Känslor som du länge tryckt undan och flytt från.

”As you feel it you heal it”

Christiane Northrup M.D.

Detta i kombination med att ge verktyg till att hitta, förstå och ändra dessa undermedvetna program som inte längre gynnar oss till program som istället blir fördelaktigt för oss.

Ett bra sätt att hitta dessa destruktiva program är titta på vårt egna liv, vad är det som finns i mitt liv som inte är i fas med vad jag önskar?

Vem kommer till mig?

Vanliga människor med vanliga problem.
Problem som man försökt bli av med men själv inte lyckats. Exempel:

Ångest
Destruktiva beteenden
Relationer
Bristande självkänsla/självförtroende
Fobier/rädslor
Stress
Allergier
Trauma
Sömnproblem
Vikt
Smärta
Trötthet
Förstoppning

Boka tid