Allmänna villkor2021-05-31T12:20:03+02:00

Allmänna villkor

 1. Medlemskap
  Medlemskapet på posturalyoga.se är personligt. Minimiålder för att teckna medlemsavtal via månadsbetalning är 18 år. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlemsavtal för dennes räkning. Medlem är skyldig att omgående meddela info@posturalyoga.se vid ändring av namn, adress, telefonnummer och andra lämnade uppgifter.
 1. Betalning – månadsbetalning
  Avtalat pris förutsätter att betalning sker på överenskommet vis.

  Alla avgifter erläggs månadsvis i förskott. Månadsbetalningen gäller tillsvidare och tills avtalet sägs upp av endera parten. Firma Rebecca Reis AB förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning. Företagsavtal och eventuella rabatter som dragits av månadsavgiften ändras automatiskt till ordinariepris när tiden utgått. Företagsavtal förlängs med 12 månader åt gången. Studentavtal prisjusteras till nuvarande ordinarie pris efter att det senast uppvisade studentintyget löpt ut. Det rabatterade priset förlängs då på så lång tid som det uppvisade giltiga beviset gäller för studenter. Uppvisas giltigt student/anställningsbevis efter det att priset redan övergått till ordinariepris justeras priset med avseende på återstående månader. Retroaktiva prisjusteringar görs inte. Betalare medger att betalning får göras genom uttag från angivet betalningssätt (stripe kortbetalning eller paypal).
 2. Avtalstid och uppsägning
  Alla avtal kan sägas upp fram tills dagen innan en ny medlemsmånad träder in. (avvikelser kan förekomma, vid ex. avtal med längre bindningstid). Uppsägning ska ske utav medlemmen via medlemssidan på posturayoga.se.
 3. Priser
  Priserna på våra varor och tjänster anges i svenska kronor. Våra priser visas alltid för som privatperson inklusive moms.
  Eventuell faktureringsavgift visas alltid inklusive moms. Momsen visas även i kronor innan du bekräftar ordern. Momsen är 25%, 12% samt 6%.
  Prisändringar
  Medlemsskapet via månadsbetalning är skyddat mot alla slags höjningar under bindningstiden. Därefter kan prishöjning komma att ske. Eventuell prishöjning meddelas medlem minst 45 dagar innan den träder i kraft. Det är därefter medlemmens uppgift att säga upp avtalet.
 1. Hälsotillstånd
  Medlem och övriga gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i klasser via posturalyoga.se och på klasser i workshops, studio och retreat.
 2. Trivselregler och träningsföreskrifter
  Medlem förutsätts alltid att uppträda i chatten på ett sätt som inte stör eller är störande för andra medlemmar. Avstängning kan komma att ske om inte omedelbar rättelse äger rum.
 3. Tillgänglighet
  Vår personal är ledig lör- och söndagar, allmänna helgdagar samt midsommar-, jul- och nyårsafton.
  Minst 80 klasser (40 veckor)/år sker live. Posturalyoga.se har rätt att sända inspelade klasser maximalt 24 klasser/år.
  Du har möjlighet att få support alla vardagar. I normala fall inom 48 timmar. Svarstider kan dock i undantagsfall utökas till 72 timmar, vid exempelvis sjukdom, långhelger eller dylikt. Kontakt erbjuds via chatt eller mail.
 1. Praktiska ändringar
  Posturalyoga.se förbehåller sig rätten att göra smärre ändringar beträffande sändningstider och ersätta liveklasser med inspelade klasser vid behov så som sjukdom eller utbildningar. Vid ändringar av sändningstider kommer medlemmar att meddelas i god tid. Om medlem frånträder avtalet p.g.a. ändringar i verksamheten som är till nackdel för medlem och ingen alternativ möjlighet ges, återbetalas eventuellt innestående belopp.
 2. Personuppgifter (GDPR)
  Uppgifter om kund behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Vi delar aldrig uppgifter, bilder eller information vidare till tredje part. Om du som kund önskar information om vilka uppgifter som behandlas av Firma Rebecca Reis AB skicka ett mail till: info@rebeccareis.se. Du som kund kan begära rättelse av felaktiga uppgifter. Du som kund har rätt att vända sig till Firma Rebecca Reis AB och be att uppgifterna som avser honom eller henne raderas. Om inte uppgifterna är nödvändiga för att fullfölja avtal eller andra lagstadgade åtaganden. Om en medlem på posturalyoga.se kränker andra individer eller på annat sätt missköter sig kommer medlem att permanent bli spärrad, och borttagen.Du hamnar aldrig utan samtyckte på några utskick, eller reklamlistor. Barn under 16 år behöver målsmans samtycke för att bli registrerade som medlem på någon av sidorna Firma Rebecca Reis AB äger.Du kan direkt eller indirekt ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du tecknar ett medlemskap, skickar in formulär, bokar tid, under sessioner, handlar i webshopen, när du kontaktar oss eller när du använder någon av tjänsterna Firma Rebecca Reis AB använder sig av där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara:
 • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
 • Betalningsinformation – kortinformation, fakturainformation, bankkontonummer, etc.
 • Information om varor/tjänster – detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.
 • Historisk information – dina köp och din betalningshistorik.
 • Information om hur du interagerar med sidor Firma Rebecca Reis AB äger – hur du använder våra tjänster, hur du lämnade tjänsten, eventuella automatiska utskick från någon av hemsidorna.
 • Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, och digitala fotspår när du rör dig på vår websida.
 • Bilder – som tas i samband med individanpassade träningsprogram.
 • Journaluppgifter – tillexempel rörande fysiska och psykiska besvär som du delgivit till oss.Läs mer om hur Firma Rebecca Reis AB samlar in och använder dina personuppgifter i vår Dataskyddspolicy.
 1. Identifiering För eventuella rabatter krävs intyg som bekräftar att medlem har rätt till rabatter. Rabatten gäller endast vid tecknande av medlemskap och mot ordinarie priser.
 1. Ångerrätt vid köp på internet

Du som privatperson har enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt abonnemang/produkt inom 14 dagar efter avtalet inletts/produkten mottagits.

Om du ångrar ditt köp vänligen kontakta Firma Rebecca Reis AB via mail på info@rebeccareis.se eller info@posturalyoga.se.

Vid reklamation vänligen kontakta oss via mail på info@rebeccareis.se.

Återbetalning görs utan dröjsmål och senast 14 dagar efter konsumentens meddelande om att avtalet frånträds.

 1. Reklamation

I de fall vår tjänst inte motsvarar avtalets innehåll har kunden rätt att reklamera upp till 3 år från köp. Reklamation kan exempelvis göras i de fall våra tjänster påverkas av sjukdom, betydande förändringar i liveutbudet, eller vid eventuella fel och brister som ej överensstämmer med vad som utlovats i avtalet. Reklamerar köparen inte inom tre år från det att tjänsten mottagits, förloras rätten att åberopa felet. Lag (2005:62).

 1. Copyright
  Alla intellektuella rättigheter kring allt material på någon av hemsidorna som Rebecca Reis AB tillhandahåller tillhör oss. Så som texter, video, bilder, etc.

Kopiering, distribution och allt annat användande av materialet på någon av hemsidorna är förbjudet utan skriftligt tillstånd, förutom enligt lag tillåtet användande (så som citering), om inte annat sägs specifikt kring ett visst material.

 1. Begränsat ansvar

Vi gör vårt bästa för att uppdatera innehållet på hemsidan så ofta det är möjligt. Trots den noggrannhet vi lägger ner på detta så är det möjligt att innehåll är ofullständigt och/eller felaktigt. Allt material på hemsidan är utan garanti eller anspråk på korrekthet. Materialet kan ändras när som helst utan förvarning.

Speciellt för priser och annan information kring produkter och tjänster på hemsidan som kan innehålla programmerings- eller skrivfel. Om sådana fel uppkommit så kan du inte kräva att vi uppfyller ett avtal med oss på dessa grunder. Hemsidan inkluderar länkar till tredje partssidor och tjänster som vi inte ansvar för.

         Kontakta oss

Sidorna posturalyoga.se, sessionbuilder.se, rebeccareis.com och rebeccareis.se ägs av firma Rebecca Reis AB som är registrerat på Bolagsverket med organisationsnummer 559314-7712. Vikingahöjden 1 A, 891 35 Örnsköldsvik.

Har du frågor kan du ställa dem till info@rebeccareis.se

         Allmänna Villkor uppdaterades senast 2021-05-31