Biomagnetism2018-10-24T21:12:42+02:00

Biomagnetism

Biomagnetism upptäcker, definierar, mäter och korrigerar avvikande pH-värden i kroppen och kan på detta sätt avslöja och platsbestämma närvaron av patogena mikroorganismer; virus, bakterier, svamp och parasiter.
Biomagnetism är en metod för både diagnostik och behandling.

Läs mer om vad Biomagnetism är på: http://www.grimstahl.com/biomagnetism.html