Kinesiologi2019-03-04T12:51:58+01:00

Kinesiologi

Målet med mina behandlingar är att hjälpa människor att kunna läka sig själva.
Att uppnå en hälsa och ett välmående både fysiskt, psykiskt, andligt och emotionellt.
Då är vi i balans.

En kinesiolog ser kroppen som en helhet och behandlar grundorsaken till problemet.

Läs mer om vad Kinesiologi är på Svenska Kinesiologiskolan eller läs en sammanfattande text här.